Menu

My World Bible

maycross3's blog

blog post

מוצרי חמצן בנזואיל מקבלים מתיחת מרחב


367

סיכום:
למוצרי אקנה בנזואיל פרוקסיד גורם מעריצים נאמן בעצם מפאת יעילותם בטיפול באקנה קל מאוד עד הרגע בינוני. בעוד שתופעות הלוואי שלכם הגבילו רק את הנגישות ספציפי להוריש מהן, שיטות פריסת בד עדכניות מבטיחות לספק לבנזואיל פרוקסיד יתרון דמוקרטי יותר.ספר תורה אשכנזי מחיר מפתח:
חמצן באקנה בנזואיל, אביזר חמצן בנזואיל, חמצן בנזואיל, טיפול בבדיקת אקנה


תכנון המאמר:
זכוכית הסכנות בטיפולי אקנה מקומיים על ידי בנזואיל פרוקסיד הנו שהם כבר צריכים להיות מעצבנים בעיקר, במיוחד לעור רגיש. ש אוהדים של חמצן בנזואיל מאושרים ללמוד כי בית עסק טיפוח בד אחת המציעה אקנה ומוצרי טיפוח לעור מרשם משחררת תחזוקה בצינורות משלוחים המפחיתה את כל ההשפעה המגרה אצל בנזואיל פרוקסיד.


המכונה NeoBenz Micro, טיפול באקנה הגיע ישמש מעשי בסיסי במרשם, וכל זאת חסרון כזה. תמיד בצד החיובי, מובן הפיתרון שלסובל מאקנה תצליחו הכוח הראוי לצרכים הספציפיים זה או אחר. זה הזמן מטרתו לסייע לקרובים שיש להן אקנה קל ועד ל בינוני, ומגיע בשלוש דוגמאות מצב. מדובר המתארת את 3.5% חמצן בנזואיל, חמצן על ידי 5.5% בנזואיל ו -8% חמצן בידי בנזואיל.


ההבדל בטיפול הגיע בהשוואה לתמיסות רגילות בקרב חמצן בנזואיל, הינה כאשר מדובר במוצר לשחרור סיטואציה. הטכנולוגיה שתוכננה באמצעות SkinMedica, מפתחת NeoBenz Micro, משתמשת ב'ספוגים 'קטנים עד מאוד, המכונים מיקרוספוגים. הנ"ל מחזיקים את אותו המשאב הפעיל, במצב הגיע חמצן בנזואיל, להשתחרר באטיות במהלך בכל מעתה. המשמעות הינה שלמרות שאקנה נשמר במגע במחיר חמצן בנזואיל במהלך מידי עתה, רק כמויות עצמיות ממנו משתחררות הכול על העור שלנו. כמויות אילו מספיקות כדי להביא יעילות אך בזול מרגיזות.

עלות ספר תורה הלוואי שמטרתן הפחתת אחזקה באקנה בנזואיל פרוקסיד להפחתה הן כדלקמן פריחה, כאב בעור וגירוי. חוץ מ התחושה הלא מקורית שהאפקטים הנוספים מייצרים, הינם לדאבוננו ואלה מפחיתים את אותה יעילותו אצל חמצן בנזואיל בפינוי אקנה.

NeoBenz Micro מהווה דוגמה אחת למגמה חדשה מקבלן בתעשיית התרופות. נועד הוא לשאת פריטים יש את ולפתח תשובות עדכניות לאריזה ומסירת תכשירי הטיפוח הפעילים, וכך כאמור לעיל לממש מודרניזציה בידי טיפולים רבים. הדגש בעבר נעשה מכוון שנתיים למחקר - איתור פרוייקטים מתחילים וחזקים 2 שנים ולא כוונון שברירי בקרב הנמצאים שהוכחו שכן הנם בעלים.


דוגמאות רבות לתופעות מסוג זה מקיפות העברה של פעילויות בתרסיסים, בנות תוצאות אצל הגברת הספיגה והנוחות. חברת MedPharm, בית עסק קבלני ניתוח, הופכת טיפול כמו זה באקזמה ושני טיפולי אקנה לתרסיסים. אלו עומד על מצויים בשלב הפיתוח.


הפניות:
1. in-pharmatechnologist.com/news/ng.asp?n=65831&m=1IPE215&c=qgtqmovbyiaxdub
2. מיקור חוץ-pharma.com/news/ng.asp?id=64465
Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.